ADVOKATFIRMAET BUGGE

HVA VI GJØR

Vi bistår privatpersoner og bedrifter med:

 • Kontrakter (utforming / forhandlingsbistand / konflikt)
 • Skatt (Skattemelding/ klage / skatteplikt / fradragsrett / gevinst mv.)
 • Familierett/ barn / arv / skifte / samboere /testament
 • Fast eiendom/ bolig (mangler ved kjøp/håndverksklager / utleie mv)
 • Gjeldsproblemer/ konkurs (gjeldsforhandling / gjeldsordning)
 • Arbeidsrett (arbeidskontrakt/oppsigelse/lønn/karens mv)
 • Erstatningsrett / forsikring (tings- og personskadeoppgjør)

HVORDAN VI GJØR DET

Vår standard kvalitetssikring innebærer følgende rutiner:

 • Alle oppdrag dokumenteres ved oppdragsbekreftelse som viser priser og vilkår anbefalt av Advokatforeningen.
 • Kunden referat fra møte for kontroll med at advokaten har forstått fakta riktig.
 • Firmaet gjennomgår fakta og redegjør for det juridiske
 • Utkast til brev/prosesskrift sendes kunden før utsendelse.
 • Risikoanalyse før eventuell rettstvist

HVORDAN DU KAN FORBEREDE MØTE MED ADVOKAT

 • Skriv resymé over hva som er hendt, i kronologisk rekkefølge,
 • Ta kopier av dokumenter som har betydning for saken.
 • Kan det tenkes andre personer som har viktige opplysninger i saken.
 • Kan det finnes ytterligere dokumentasjon av betydning.
 • Unngå at advokaten din overrumples - fortell og om sakens svake sider.